Crazy Monday tại City Beer Station (HN)
  • Thời gian: 14/08/2017; 11/09/2017, 09/10/2017, 13/11/2017, 11/12/2017, 08/01/2017, 12/02/2017, 12/03/2017.
  • Địa điểm: City Beer Station – 358 Đường Láng
  • Nội dung chương trình:

– Khách hàng có xác nhận đặt bàn thành công sẽ được ưu đãi 25% giá trị đồ ăn (trước VAT) trên tổng giá trị hóa đơn.

– Không áp dụng song song với các CT ưu đãi khác.

– Khách hàng có thẻ GPP được trừ tiền trong ví, được tích điểm nâng hạng thẻ, không được cộng tiền vào ví.

– Chương trình không áp dụng cộng dồn hóa đơn hoặc tách hóa đơn.