Crazy Monday tại Isushi (HN)
  • Thời gian: 28/08/2017; 25/09/2017; 30/10/2017; 27/11/2017; 18/12/2017.
  • Địa điểm: Isushi Nguyễn Chí Thanh, Isushi Hai Bà Trưng, Isushi Triệu Việt Vương
  • Nội dung:

– Khách hàng là thành viên G-People và có xác nhận đặt bàn thành công của nhà hàng sẽ được ưu đãi 25% giá trị đồ ăn (trước VAT) trên tổng giá trị hóa đơn.

– Không áp dụng song song với các CT ưu đãi khác.

– Khách hàng có thẻ GPP được trừ tiền trong ví, được tích điểm nâng hạng thẻ, không được cộng tiền vào ví.

– Chương trình không áp dụng cộng dồn hóa đơn hoặc tách hóa đơn.

Điện thoại đặt bàn:

iSushi Triệu Việt Vương: 024.73069588

iSushi Hai Bà Trưng: 024.38241122

iSushi Nguyễn Chí Thanh: 024.37246865