Crazy Monday tại Phố Ngon 37 (HN)
  • Thời gian: 14/08/2017; 11/09/2017; 09/10/2017; 13/11/2017; 11/12/2017
  • Địa điểm: Phố Ngon 37 – Tầng 5, Idochina Plaza, Xuân Thủy.
  • Nội dung chương trình:

– Tất cả các khách hàng có xác nhận đặt bàn thành công sẽ được ưu đãi 25% giá trị đồ ăn (trước VAT) trên tổng giá trị hóa đơn

– Không áp dụng song song với các CT ưu đãi khác..

– Khách hàng có thẻ GPP được trừ tiền trong ví, được tích điểm nâng hạng thẻ, không được cộng tiền vào ví.

– Chương trình không áp dụng cộng dồn hóa đơn hoặc tách hóa đơn.