Chọn nhà hàng để nhận ưu đãi?

CRAZY MONDAY TẠI HUTONG (HẢI PHÒNG, THÁI BÌNH, HẠ LONG)

Khách hàng là thành viên G-People và có xác nhận đặt bàn thành công của nhà hàng Hutong Hải Phòng, Hutong Thái Bình sẽ được ưu đãi 25% giá trị đồ ăn (trước VAT) trên tổng giá trị hóa đơn.

CRAZY MONDAY tại COWBOY JACKS (HẢI PHÒNG)

Khách hàng là thành viên G-People và có xác nhận đặt bàn thành công tại nhà hàng Cowboy Jack's Hải Phòng sẽ được ưu đãi 25% giá trị đồ ăn (trước VAT) trên tổng giá trị hóa đơn.