Chọn nhà hàng để nhận ưu đãi?

Crazy Monday tại chuỗi nhà hàng Golden Gate – miền Nam

Crazy Monday- Thành viên lên mây. Nhằm tri ân những khách hàng thành viên đã tin tưởng và đồng hành cùng sự phát triển các chuỗi thương hiệu của Golden Gate trong suốt thời gian vừa qua. Duy nhất ngày THỨ 2 đầu tiên của mỗi tháng, ngày hội dành cho Khách hàng là thành viên G-People hoặc app The Golden Spoon, đặt bàn thành công tại nhà hàng sẽ được ưu đãi giảm 20% giá trị Menu Food (trước VAT) trên tổng giá trị hóa đơn.

Cùng đón Crazy Monday với chuỗi Nhà Hàng Golden Gate (Nha Trang)

Crazy Monday- Thành viên lên mây. Nhằm tri ân những khách hàng thành viên đã tin tưởng và đồng hành cùng sự phát triển các chuỗi thương hiệu của Golden Gate trong suốt thời gian vừa qua. Duy nhất ngày THỨ 2 đầu tiên của mỗi tháng, ngày hội dành cho Khách hàng là thành viên G-People hoặc app The Golden Spoon, đặt bàn thành công tại nhà hàng sẽ được ưu đãi giảm 20% giá trị Menu Food (trước VAT) trên tổng giá trị hóa đơn.

Cùng đón Crazy Monday với chuỗi Nhà Hàng Golden Gate (Vũng Tàu)

Crazy Monday- Thành viên lên mây. Nhằm tri ân những khách hàng thành viên đã tin tưởng và đồng hành cùng sự phát triển các chuỗi thương hiệu của Golden Gate trong suốt thời gian vừa qua. Duy nhất ngày THỨ 2 đầu tiên của mỗi tháng, ngày hội dành cho Khách hàng là thành viên G-People hoặc app The Golden Spoon, đặt bàn thành công tại nhà hàng sẽ được ưu đãi giảm 20% giá trị Menu Food (trước VAT) trên tổng giá trị hóa đơn.

Cùng đón Crazy Monday với chuỗi Nhà Hàng Golden Gate (Buôn Mê Thuột)

Crazy Monday- Thành viên lên mây. Nhằm tri ân những khách hàng thành viên đã tin tưởng và đồng hành cùng sự phát triển các chuỗi thương hiệu của Golden Gate trong suốt thời gian vừa qua. Duy nhất ngày THỨ 2 đầu tiên của mỗi tháng, ngày hội dành cho Khách hàng là thành viên G-People hoặc app The Golden Spoon, đặt bàn thành công tại nhà hàng sẽ được ưu đãi giảm 20% giá trị Menu Food (trước VAT) trên tổng giá trị hóa đơn.

Cùng đón Crazy Monday với chuỗi Nhà Hàng Golden Gate (Đồng Nai)

Crazy Monday- Thành viên lên mây. Nhằm tri ân những khách hàng thành viên đã tin tưởng và đồng hành cùng sự phát triển các chuỗi thương hiệu của Golden Gate trong suốt thời gian vừa qua. Duy nhất ngày THỨ 2 đầu tiên của mỗi tháng, ngày hội dành cho Khách hàng là thành viên G-People hoặc app The Golden Spoon, đặt bàn thành công tại nhà hàng sẽ được ưu đãi giảm 20% giá trị Menu Food (trước VAT) trên tổng giá trị hóa đơn.

Cùng đón Crazy Monday với chuỗi Nhà Hàng Golden Gate (Bình Dương)

Crazy Monday- Thành viên lên mây. Nhằm tri ân những khách hàng thành viên đã tin tưởng và đồng hành cùng sự phát triển các chuỗi thương hiệu của Golden Gate trong suốt thời gian vừa qua. Duy nhất ngày THỨ 2 đầu tiên của mỗi tháng, ngày hội dành cho Khách hàng là thành viên G-People hoặc app The Golden Spoon, đặt bàn thành công tại nhà hàng sẽ được ưu đãi giảm 20% giá trị Menu Food (trước VAT) trên tổng giá trị hóa đơn.

Cùng đón Crazy Monday với chuỗi Nhà Hàng Golden Gate (Cà Mau)

Crazy Monday- Thành viên lên mây. Nhằm tri ân những khách hàng thành viên đã tin tưởng và đồng hành cùng sự phát triển các chuỗi thương hiệu của Golden Gate trong suốt thời gian vừa qua. Duy nhất ngày THỨ 2 đầu tiên của mỗi tháng, ngày hội dành cho Khách hàng là thành viên G-People hoặc app The Golden Spoon, đặt bàn thành công tại nhà hàng sẽ được ưu đãi giảm 20% giá trị Menu Food (trước VAT) trên tổng giá trị hóa đơn.

Cùng đón Crazy Monday với chuỗi Nhà Hàng Golden Gate (An Giang)

Crazy Monday- Thành viên lên mây. Nhằm tri ân những khách hàng thành viên đã tin tưởng và đồng hành cùng sự phát triển các chuỗi thương hiệu của Golden Gate trong suốt thời gian vừa qua. Duy nhất ngày THỨ 2 đầu tiên của mỗi tháng, ngày hội dành cho Khách hàng là thành viên G-People hoặc app The Golden Spoon, đặt bàn thành công tại nhà hàng sẽ được ưu đãi giảm 20% giá trị Menu Food (trước VAT) trên tổng giá trị hóa đơn.

Cùng đón Crazy Monday với chuỗi Nhà Hàng Golden Gate (Cần Thơ)

Crazy Monday- Thành viên lên mây. Nhằm tri ân những khách hàng thành viên đã tin tưởng và đồng hành cùng sự phát triển các chuỗi thương hiệu của Golden Gate trong suốt thời gian vừa qua. Duy nhất ngày THỨ 2 đầu tiên của mỗi tháng, ngày hội dành cho Khách hàng là thành viên G-People hoặc app The Golden Spoon, đặt bàn thành công tại nhà hàng sẽ được ưu đãi giảm 20% giá trị Menu Food (trước VAT) trên tổng giá trị hóa đơn.

Cùng đón Crazy Monday với chuỗi Nhà Hàng Golden Gate (Đà Nẵng)

Crazy Monday- Thành viên lên mây. Nhằm tri ân những khách hàng thành viên đã tin tưởng và đồng hành cùng sự phát triển các chuỗi thương hiệu của Golden Gate trong suốt thời gian vừa qua. Duy nhất ngày THỨ 2 đầu tiên của mỗi tháng, ngày hội dành cho Khách hàng là thành viên G-People hoặc app The Golden Spoon, đặt bàn thành công tại nhà hàng sẽ được ưu đãi giảm 20% giá trị Menu Food (trước VAT) trên tổng giá trị hóa đơn.