Ưu đãi hot nhất tháng 10 tại Phố Ngon 37: “TIỆC NƯỚNG NGOÀI TRỜI CHỈ VỚI 179K !”
– Thời gian áp dụng: 1/10/2017 – 30/11/2017
– Điều kiện áp dụng:
  • Áp dụng với khách hàng đi nhóm 05.
  • Khách hàng vẫn được tích điểm trong chương trình Tích điểm đổi quà của nhà hàng
  • Không áp dụng song song với ưu đãi các chương trình khuyến mãi khác