Đừng bỏ qua 1 bình Sangria trị giá 55,000 VND được tặng ngay cho mỗi nhóm từ 2 khách sử dụng dịch vụ tại toàn hệ thống iSushi Hà Nội từ 15/07/2017 đến khi có thông báo mới. Rượu và iSushi còn chờ gì nữa mà không thử ngay.

Thời gian áp dụng: 11:00 – 15:00
iSushi Nguyễn Chí Thanh, Hai Bà Trưng và Triệu Viêt Vương