Tặng ngay combo Gà Tần Sâm trị giá 199.000VNĐ/suất và đồ uống pha chế Sangria trị giá 149.000 VNĐ/bình khi sử dụng 4 combo Xèo Xèo Premium tại 4 nhà hàng Gogi House là Phó Đức Chính, Ngụy Như Kom Tum, Huỳnh Thúc Kháng và Atemis từ ngày 12/10-31/10/2017.

Đăng kí ngay để hương ưu đãi  ngay thôi: 
Tại 4 nhà Phó Đức Chính, Ngụy Như Kom Tum, Huỳnh Thúc Kháng và Atemis: http://gogi.com.vn/…/tang-combo-ga-tan-sam-va-sangria-tri-…/